Obveznosti glede preglednosti

Izpolnjevanje obveznosti preglednosti in obveščanja javnosti. 124 z dne 4. avgusta 2017 - 1. člen, odstavki 125–129 in okrožnice z dne 11. januarja 2019, št. 2 Ministrstva za delo. Seznam prispevkov, razdeljen po regionalnih sektorjih.

Ime in davčna številka prejemnika :

Ime podjetja: Kulturno združenje Uther Pendragon neprofitno, ni priznano - Sedež in davčni urad: Trst - prek Nordio, 4 / C - Davčna številka (brez DDV-številke): 01040460329 Naslov PEC: utherpendragon@pec.it

Ime posojilodajalca : Avtonomna regija Furlanija - Julijska krajina - Oddelek za kulturo

Zbrani znesek 27.000,00 € Datum zbiranja 27.4.2020

BANČNI PRENOS N. 02008/32978 / 110120114004O / C4 REGIONE FVG-PRORAČUNSKI RAČUN OPOMBE: CUPD28H20000250002 REGIONALNO ZAKONODAJA 16 2014 ODLOČBA PREDSEDNIKA REGIJE 33 2015 JAVNO OBVESTILO O PROJEKTNIH POBUDAH V OBDOBJU 2020/2020

Ime posojilodajalca : Avtonomna regija Furlanija - Julijska krajina - Oddelek za varnost lokalnih avtonomij

Zbrani znesek 3.000,00 EUR Datum zbiranja 19.2.2020

PRENOS BANKE N. 02008/32978 / 110120339013O / C3 REGIONE FVG-PRORAČUNSKI RAČUN OPOMBE: REGIONALNO ZAKONODA 3. MAJA 2019, N 7 UKREPI ZA IZBOLJŠANJE IN SPODBUJANJE LOKALNIH FESTIVALOV IN TRADICIONALNIH SEJEM PRISPEVEK ZA VARNOST 2020

Skupaj zbranih 2638,08 € Zbiranje podatkov 19.02.2020

BANČNI PRENOS N. 02008/32978 / 110120049004O / C9 REGIONE FVG-PRORAČUNSKI RAČUN OPOMBE: REGIONALNO ZAKONODA 3. MAJA 2019, N 7 UKREPI ZA IZBOLJŠANJE IN SPODBUJANJE LOKALNIH FESTIVALOV IN TRADICIONALNIH SEJEM PRISPEVEK ZA TRISKELO 2019

Ime plačnika: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Turistični sklad

Količina zbranih: € 4,677.62 datum Zbiranje 2021/06/05

BANČNI PRENOS N. 02008/32978 / 110121125012O / C9 REGIONE FVG-PRORAČUNSKI RAČUN OPOMBE: LR 21 2016 ČLEN 62 ODSTAVEK 1, PISME A) in B) II 2019 RAZPIS ZA FINANCIRANJE V KORIST KULTURNEGA DRUŠTVA UTER PANDRAGON ZA USTVARJANJE PROJEKT TRISKENOMIN 2020

Vdelana cena: 5.000,00 € Zbiranje podatkov 14.9.2020

BANKOVNI PRENOS N. 02008/32978 / 110120255008O / C0 REGIONE FVG-PRORAČUNSKI RAČUN OPOMBE: LR 21 2016 ČLEN 62 ODSTAVEK 1, PISME A) in B) II OBVESTILO 2019 FINANCIRANJE V KULTURNO DRUŠTVO UTHER PENDRAGON ZA REALIZACIJO DENOMIN PROJEKT POLOVICA ZA TRISKELL 2020

Zbrani znesek: 3.500,00 EUR Datum zbiranja 3. 12. 2020

BANČNI PRENOS N. 02008/32978 / 110120071008O / C1 REGIONE FVG-PRORAČUNSKI RAČUNI OPOMBE: LR 21 2016, ČLEN 62, ODSTAVEK 1, ČRKE A) in B) DODELITEV SREDSTVA ZA PODPORO REALIZACIJI IME PROJEKTA: XIXDO TRISKELL 2019 RAVNOVESJE

Vdelana cena: 3.500,00 € Zbiranje podatkov 09.02.2019

PRENOS BANKE N. 02008/32978 / 110119242025O / C5 REGIONE FVG-PRORAČUNSKI RAČUN OPOMBE: LR 21 2016, ČLEN 62, ODSTAVEK 1, ČRKI A) in B) DODELITEV SREDSTVA ZA PODPORO REALIZACIJI IME PROJEKTA: XIX TRISKELL OF PREDVIDENJE 2019 '

Zbrani znesek: 5.000,00 € Datum zbiranja: 04.02.2019

BANČNI PRENOS N. 02008/32978 / 110119091035O / C4 REGIONE FVG-PRORAČUNSKI RAČUN OPOMBE: LR 21 2016, ČLEN 62, ODSTAVEK 1, ČRKI A) in B) DODELITEV SREDSTVA ZA PODPORO REALIZACIJI IME PROJEKTA: XVIIIDO TRISKELL 2018 RAVNOVESJE


Zbrani znesek: 5.000,00 € Datum zbiranja: 30.7.2018
PRENOS BANKE N. 02008/32978 / 110118208016O / C4 OPOMBE O RAČUNU FVG-PRORAČUNA: LR 21 2016, ČLEN 62, ODSTAVEK 1, ČRKI A) in B) DODELITEV POSOJILA ZA PODPORO REALIZACIJI PROJEKTA DEN [... ] NAPRED POLOVEK ZA TRISKELL 2018

Zbrani znesek: 5.000,00 EUR Datum zbiranja: 19.3.2018

BANČNI PRENOS N. 02008/32978 / 110118075005O / C0 OPOMBE O RAČUNU FVG-PRORAČUNA: LR 21 2016, ČLEN 62, ODSTAVEK 1, ČRKI A) in B) Odobritev sklada za podporo realizaciji projekta DEN [... ] BALANCE TRISKELL 2017

Ime posojilodajalca : Avtonomna regija Furlanija - Julijska krajina - Direktorat za okolje

Zbrani znesek 4.985,96 € Datum zbiranja 12.12.2020

BANČNI PRENOS N. 02008/32978 / 110120339014O / C5 REGIONE FVG-PRORAČUNSKI RAČUN OPOMBE: (ECOFESTC) LR 25 2016, ČLEN 4, ODSTAVKI 25 IN NADALJNJI, PRISPEVKI ESMI ZA PRIDRUŽITVE, NEPOROČILNI ODBORI ... TRISKELL 2020