top of page

Obveznosti preglednosti

 

 

 

 

 

 

 

 

Izpolnjevanje obveznosti preglednosti in javnosti. Zakon z dne 4. avgusta 2017, št. 124 – člen 1, odstavki 125–129 in okrožnico z dne 11. januarja 2019, št. 2 Ministrstva za delo. Seznam štipendij, razdeljen po regionalnih oddelkih.

IME IN DAVČNA ŠTEVILKA PREJEMNIKA:

Ime podjetja: neprofitno Uther Pendragon Cultural Association, nepriznano - Sedež in davčni urad: Trst – via Nordio, 4/C - Davčna številka (brez številke za DDV): 01040460329 Naslov PEC: utherpendragon@pec.it

​Ime posojilodajalca:Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina - Oddelek za KULTURO

Zbrani znesek 24.000,00 € Datum zbiranja 28.11.2022

Odlok št. 22779/GRFVG z dne 16. 11. 2022, 24.000 € - BANČNO NAKAZILO ŠT. 03069/01605/030692696216O/C7 AVTONOMNA DEŽELA FURLANIJA JULIJSKA KRAJINA OPOMBE: MAND. N. 78168- 1 CUPD27F22000500002 Deželni zakon 16/2014. Odlok predsednika regije 33/2015. Javno obvestilo o dodelitvi denarne pomoči za prenos denarnih sredstev

 

Zbrani znesek 24.000,00 € Datum zbiranja 09.10.2021

Odlok št. 780/KULT z dne 29.3.2021. Deželni zakon 16/2014, čl. 14, drugi odstavek, 24.000 € - BANČNO NAKAZILO Št. 02008/32978/110121252016O/C0FVG OPOMBE REGIONALNE BILANCE STANJA: CUPD29J21009290002 Deželni zakon 16 2014 Odlok predsednika regije 33 2015 Odlok osrednjega direktorja n. 2102/CULT z dne 12. avgusta 2021. Javno obvestilo za projektne pobude v zvezi z dogodki in festivali Prispevek Triskell 2021

Zbrani znesek 27.000,00 € Datum zbiranja 27.4.2020

Odlok št. 835/KULT z dne 3. 10. 2020, LR 16/2014, čl. 14, drugi odstavek - BANČNO NAKAZILO ŠT. 02008/32978/110120114004O/C4 REGIJA FVG-BILANCE STANJA OPOMBE: CUPD28H20000250002 REGIONALNI ZAKON 16 2014 ODLOKA PREDSEDNIKA REGIJE 33 2015 JAVNO OBVESTILO ZA PROJEKTNE POBUDE ALI GLEDE DOGODKOV IN FESTIVALOV PRISPEVEK TRISKELL 2020 DEKRET 835 /KULT 10/03/2020 

​​

​​​Ime posojilodajalca:Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina - sektor TURIZEM

Zbrani znesek: 7.500,00 € Datum prevzema 14.04.2023

BANČNO NAKAZILO ŠT. 03069/01605/030692756475O/C4 AVTONOMNA DEŽELA FURLANIJA JULIJSKA KRAJINA OPOMBE: MAND. N. 23661- 1 Deželni zakon 21/2016 ČL. 62 ODSTAVEK 1 ČRKA A) IN B) - KULTURNO DRUŠTVO UTHER PENDRAGON - PRISPEVEK K USTVARJANJU GOTOVINE - Transfer upravljanja z gotovino: TRISKELL BALANCE 2022

​Zbrani znesek: 7.500,00 € Datum prevzema 23.08.2022

Odlok št. 1075/PROTUR z dne 10. 6. 2022, 15.000 € - BANČNO NAKAZILO ŠT. 03069/01605/030692971258O/C1 AVTONOMNA DEŽELA FURLANIJA JULIJSKA KRAJINA OPOMBE: MIN. N. 52961- 1 Deželni zakon 21/2016 čl. 62 1. ODSTAVEK ČRKE A) IN B) KULTURNO DRUŠTVO UTHER PENDRAGON - PRISPEVEK K USTVARJANJU DENARJA - Transfer upravljanja z gotovino. PREDVAJANJE POLOVICE ZA TRISKELL 2022

vsotazbranih: 4.000,00 € Datum prevzema 06.05.2022

Odlok št. 1075/PROTUR z dne 10. 6. 2022, 15.000 € - BANČNO NAKAZILO ŠT. 03069/01605/030692619618O/C1 AVTONOMNA REGIJA FVG OPOMBE: MAND. 27328-1 Deželni zakon 21/2016 čl. 62 odstavek 1 črke a) in b) - I Razpis 2021 - Prispevek za KULTURNO DRUŠTVO UTHER PENDRAGON - TRISKELL BALANCE 2022

Zbrani znesek: 4.000,00 €Datum prevzema 21.10.2021

Odlok št. 1349/PROTUR z dne 17. 5. 2021 -LR 21/2016, čl. 62, 1. odstavek, črki a) in b) 8.000 € - BANČNO NAKAZILO ŠT. 02008/32978/110121293007O/C3 REGIJA FVG-BILANCA OPOMBE: Deželni zakon 21 2016 člen 62 odstavek 1, črki a) in b) I Obvestilo 2021 Prispevek v korist DRUŠTVA KULTURNI UTHER PENDR - MAND. 7770000-5039472 PREDVAJANJE POLOVICE ZA TRISKELL 2021

Zbrani znesek: 4.677,62 € Datum zbiranja 05.06.2021

Odlok št. 1349/PROTUR z dne 17. 5. 2021 -LR 21/2016, čl. 62, odstavek 1, črki a) in b) 8.000 € - BANČNO NAKAZILO ŠT. 02008/32978/110121125012O/C9 REGIJA FVG-BILANCA STANJA OPOMBE: Deželni zakon 21 2016 ČLEN 62 ODSTAVEK 1, ČRKA A) EB) II OBVESTILO 2019 FINANCIRANJE ZA KULTURNO DRUŠTVO UTHER PENDRAGON ZA REALIZACIJO PROJEKTA TRISKELL 2020

​Zbrani znesek: 5.000,00 € Datum zbiranja 14.09.2020

Odlok št. 835/KULT z dne 10.03.2020, LR 16.03.2020, LR 16/2014, čl. 14, drugi odstavek - bančno nakazilo N. 02008/32978/110120255008o/C0 Regija FVG -POGODBA O PRORAČUNIH OPOMBE: LR 21 2016 1. odstavek 62. člena, črka a) EB) II Razpis 2019 Financiranje v korist Kulturnega društva Uther Pendragon za realizacijo PROJEKTA TRISKELL - PREDVAJANJE POLOVICE ZA TRISKELL 2020

 

Zbrani znesek: 3.500,00 € Datum prevzema 03.12.2020

Odlok št. 835/KULT z dne 10.3.2020, LR 16.3.2020, LR 16/2014, čl. 14, drugi odstavek - BANČNO NAKAZILO ŠT. 02008/32978/110120071008O/C1 REGIJA FVG-OPOMBE K BILANCI STANJA: LR 21 2016, 62. ČLEN, 1. ODSTAVEK, ČRKA A) IN B) DODELITEV POSOJILA ZA PODPORO IZVAJANJA PROJEKTA IM. : XIX TRISKELL 2019 BALANCE

Zbrani znesek: 3.500,00 € Datum zbiranja 09.02.2019

BANČNO NAKAZILO ŠT. 02008/32978/110119242025O/C5 REGIJA FVG-STADJE OPOMBE NA RAČUNU: Regionalni zakon 21 2016, ČLEN 62, ODSTAVEK 1, ČRKA A) IN B) DODELITEV POSOJILA ZA PODPORO IZVAJANJA PROJEKTA, IMENOVANEGA: XIX TRISKELL 201 9 NAPREJ META '

​Zbrani znesek: 5.000,00 € Datum zbiranja: 4. 2. 2019

BANČNO NAKAZILO ŠT. 02008/32978/110119091035O/C4 REGIJA FVG-OPOMBE K BILANCI STANJA: LR 21 2016, ČLEN 62, 1. ODSTAVEK, ČRKA A) IN B) DODELITEV POSOJILA ZA PODPORO IZVAJANJA PROJEKTA, IMENOVANEGA: XVIII TRISKELL 20 18 RAVNOTEŽJE


​​Zbrana vsota: 5.000,00 € Datum prevzema: 30.07.2018
BANČNO NAKAZILO ŠT. 02008/32978/110118208016O/C4 REGIJA FVG-STADJE OPOMBE NA RAČUNU: LR 21 2016, ČLEN 62, 1. ODSTAVEK, ČRKA A) IN B) DODELITEV FINANCIRANJA ZA PODPORO IZVAJANJA PROJEKTA[...] POLOVIČNI PREDVAJAJ ZA TRISKELL 2018

​​Zbrana vsota: 5.000,00 € Datum prevzema: 19.03.2018

BANČNO NAKAZILO ŠT. 02008/32978/110118075005O/C0 REGIJA FVG-STANJE OPOMBE NA RAČUNU: LR 21 2016, ČLEN 62, 1. ODSTAVEK, ČRKA A) IN B) DODELITEV POSOJILA ZA PODPORO IZVAJANJA PROJEKTA[...] SALDA TRISKELL 2017

Ime posojilodajalca:Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina - Direktorat ZA OKOLJE

​Zbrani znesek 1.209,93 € Datum prevzema 10.6.2022

Odlok št. 21033/GRFVG z dne 09/11/2022 predštevilka 21021, 1.209,93 € - BANČNO NAKAZILO ŠT. 03069/01605/030692729651O/C7 AVTONOMNA DEŽELA FURLANIJA JULIJSKA KRAJINA OPOMBE: MAND. št. 64952-1 (ECOFESTC) LR 25/2016, čl. 4, odstavki 25 in naslednji ter poznejše spremembe in dodatki - Prispevki združenjem, nenamenskim odborom l DENAR - Prenos upravljanja z gotovino - TRISKELL 2022

 

Zbrani znesek 788,80 € Datum zbiranja 10.11.2021

Odlok št. 2186/AMB z dne 15. 4. 2021 - TS/ECOFESTC-0-10-1, 788,80 € - BANČNO NAKAZILO ŠT. 02008/32978/110121281017O/C5 FVG REGIJSKA BILANCA OPOMBE: (ECOFESTC) LR 25 2016, ČLEN 4 , ODSTAVKI 25 IN NASLEDNJE, PRISPEVKI ESMI ZA ZDRUŽENJA, ODBORE BREZ NAMENA L - MAN. 7770000-5038529 PRISTOJBINA TRISKELL 2021

Zbrani znesek 4.985,96 € Datum prevzema 12.7.2020

Odlok št. 2626/AMB z dne 30. junija 2020 (LR 25/2016, 4. člen, 25. odstavek in naslednji) TS/ECOFESTC-0-10 - BANČNO NAKAZILO ŠT. 02008/32978/110120339014O/C5 FVG REGIONALNE OPOMBE BILANCE STANJA: (ECOFESTC ) LR 25 2016, ČLEN 4, ODSTAVEK 25 IN NASLEDNJI, PRISPEVKI ESMI ZA ZDRUŽENJA, NEPROFITNE ODBORE IN PA [...] PRISPEVEK TRISKELL 2020

Ime posojilodajalca:Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina - Sekcija za lokalne avtonomije VARNOST

Zbrani znesek 364,20 € Datum zbiranja 18.11.2022

Odlok št. 2517/AMB z dne 19. 5. 2022, 3.000 € - BANČNO NAKAZILO ŠT. 03069/01605/030692661537O/C2 AVTONOMNA DEŽELA FURLANIJA JULIJSKA KRAJINA OPOMBE: MAND. N. 75059-1 regionalni zakon z dne 3. maja 2019, št. 7 ?Ukrepi za krepitev in promocijo lokalnih praznikov in praznovanj ter fi DENARIJA - Transfer upravljanja gotovine

Zbrani znesek 2.635,90 € Datum zbiranja 18.11.2022

Odlok št. 2517/AMB z dne 19. 5. 2022, 3.000 € - BANČNO NAKAZILO ŠT. 03069/01605/030692661536O/C2 AVTONOMNA DEŽELA FURLANIJA JULIJSKA KRAJINA OPOMBE: MAND. N. 75061-1 regionalni zakon z dne 3. maja 2019, št. 7 ?Ukrepi za krepitev in promocijo lokalnih praznikov in praznovanj ter fi DENARIJA - Transfer za upravljanje gotovine

​​Zbrani znesek 129,03 € Datum prevzema 31. 8. 2021

Odlok št. 2437/AAL z dne 23. 8. 2021, čl. 4 LR 7 z dne 3. maja 2019 in s čl. 24 odstavek 4 Deželni zakon z dne 29. junija 2020, št. 13, 3.000 € - BANČNO NAKAZILO ŠT. 02008/32978/110121242018O/C1 REGIJA FVG-STANJE RAČUNA OPOMBE: regionalni zakon 3. maj 2019, št. 7. Ukrepi za valorizacijo in promocijo lokalnih praznikov in praznovanj ter festivalov - MAND. 7770000-50268. Ravnovesje.

Zbrani znesek 2.870,07 € Datum zbiranja 31.08.2021

Odlok št. 2437/AAL z dne 23. 8. 2021, čl. 4 LR 7 z dne 3. maja 2019 in s čl. 24 odstavek 4 Deželni zakon z dne 29. junija 2020, št. 13, 3.000 € - BANČNO NAKAZILO ŠT. 02008/32978/110121242018O/C3 REGIJA FVG-STANJE RAČUNA OPOMBE: regionalni zakon 3. maj 2019, št. 7. Ukrepi za krepitev in promocijo lokalnih praznikov in praznovanj ter festivalov - MAND. 7770000-50268. Plačilo vnaprej.

Zbrani znesek 3.000,00 € Datum zbiranja 19.02.2020

Odlok št. 3918 z dne 24.11.2020, LR z dne 3.5.2019 št.7. - BANČNO NAKAZILO ŠT. 02008/32978/110120339013O/C3 REGIJA FVG-OPOMBE BILANCE STANJA: REGIONALNI ZAKON Z DNE 3. MAJ 2019, N 7. UKREPI ZA IZBOLJŠANJE IN PROMOCIJO LOKALNIH PRAZNIKOV IN TRADICIONALNIH SEJMOV PRISPEVKI ZA PRISTOJBE VARNOST SKELL 20 20

Zbrani znesek 2.638,08 € Datum zbiranja 19.02.2020

Odlok št. 3918 z dne 24.11.2020, LR z dne 3.5.2019 št.7. - BANČNO NAKAZILO ŠT. 02008/32978/110120049004O/C9 REGIJA FVG-OPOMBE BILANCE STANJA: REGIONALNI ZAKON Z DNE 3. MAJ 2019, N 7. UKREPI ZA IZBOLJŠANJE IN PROMOCIJO LOKALNIH PRAZNIKOV IN TRADICIONALNIH SEJMOV PRISPEVKI ZA PRISTOJBE VARNOST SKELL 20 19

Ime posojilodajalca:Trst Transport

Zbrani znesek 3.000,00 € Datum zbiranja 24.05.2023

PRENOS ŠT. 01030/01698/A10233533880O/C0TRIESTE TRASPORTI SPA OPOMBE: REPL. XIII ED.TRISKELL FESTIVAL SUPP - Plačilo dobavitelja 1001005878614500

Prejete javne subvencije (seznam po sektorjih)

bottom of page